adı çıkmış

adj. notorious, of ill repute, of ill fame, discredited, disreputable, arrant, infamous
* * *
notorious

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • adı çıkmış dokuza, inmez sekize — birinin bir kere adı çıktıktan sonra onun hakkındaki yaygın inanç artık kolay kolay düzelemez anlamında kullanılan bir söz Artık o yana bir daha gelme, adın çıktı dokuza, inmez sekize, demedim miydi? B. Günel …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • arslanın adı çıkmış, çakallar baş keser — haksızlığı veya kötülüğü yapan kişi yerine bu konuda adı ön plana çıkan kişiler anlamında kullanılan bir söz Öyle ya kardaşlar her yanımız asker kaçağı dolu, arslanın adı çıkmış, çakallar baş keser, denilmiş. K. Tahir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • adı çıkmak — 1) kötü bir ün kazanmak Onun adı çıkmış yoksa fena adam değil. 2) hakkı olmayan bir ün kazanmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kurdun adı yaman çıkmış, tilki vardır baş keser — öylesine sinsi ve kurnaz kimseler vardır ki adı zalime, haine ve kötüye çıkmış kimselerden daha tehlikelidirler anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ad — 1. is., ddi, Ar. ˁadd 1) Sayma 2) Sayılma Birleşik Sözler addetmek addolunmak 2. is. 1) Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır 2)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • arslan — is., hay. b. Aslan Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller arslanın adı çıkmış, çakallar baş keser …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • durmak — nsz, ur 1) Hareketsiz durumda olmak Motorlu su taşıtlarından biri de kanal rıhtımının tam bizim önümüze düşen bir noktasında demir atmış duruyordu. Y. K. Karaosmanoğlu 2) İşlemez olmak, çalışmamak Bileğimdeki saat durmuş. A. Gündüz 3) Bir yerde… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kurt — 1. is., du, hay. b. 1) Yumuşak vücutlu, uzun gövdeli, omurgasız, bacaksız, ayaksız veya çok ilkel ayaklı küçük hayvan 2) Bazı böceklere veya bazı böcek kurtçuklarına verilen ad Birleşik Sözler kurtayağı kurtbağrı kurt baklası kurt bilimi kurt… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • töhmetlendirmek — i Töhmet altında bırakmak, suçlandırmak Meydanın boş zamanında adı şaire çıkmış bir muharrir sizi edebiyat vurgunculuğu ile töhmetlendirir. O. V. Kanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bednâm — (F.) [ مﺎﻥﺪﺑ ] adı kötüye çıkmış …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • BEDNAM — f. Kötü tanınmış, adı kötüye çıkmış olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.